Buradasınız

7020 Sayılı Borçları Yeniden Yapılandırma Yasası Hakkında Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

7020 Sayılı Borçları Yeniden Yapılandırma Yasası Hakkında Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun uygulama süreci ile ilgili olarak, 09/06/2017 Cuma  günü Başkanlığımız Toplantı Salonunda, Vergi Dairesi Başkanımız Sayın Abdullah COŞKUNER, Grup Müdürümüz, Merkez Birim Amirleri,Namık Kemal ve Süleymanpaşa Vergi Dairesi Müdürleri ile  Kovuşturma Bölümü ve Hesap-Takip Servisi Şeflerinin  katılımıyla  düzenlenen toplantıda; Yasanın sunumu,  Yasaya ilişkin yayınlanan İç Genelgelerin analizi,  mükellef odaklı yaklaşımla taleplerin hızlı bir şekilde karşılanması ve uygulamanın en verimli şekilde yürütülmesi hususları istişare edilmiştir.