EMLAK VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ MÜKTEZALAR
  İlgili Kanun No:

 

Konunun Özeti:
Emlak-131 Bina Vergisi Mükellefiyetinin Sona Ermesi
Emlak-145 Bina ve Arazi Vergisi Hk.